Wetgeving en kwaliteit

Fysiotherapie Zandkamp Hoogland behandelt én beveiligt persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten/patiënten is voor ons van essentieel belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verwerkte persoonsgegevens die we vastleggen zijn wettelijk bepaald. Ook voor de bewaartermijn ervan geldt wet- en regelgeving.

In de praktijk

Tijdens de fysiotherapeutische intake zullen uw persoonsgegevens opgenomen worden. Om uw behandeling zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, zal er een medisch dossier bij gehouden worden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Aan het einde van iedere behandelingstraject zal gerapporteerd worden aan uw huisarts of verwijzer, als u daar bezwaar tegen heeft kunt u dat natuurlijk kenbaar maken. Bij het afsluiten van het behandelingstraject zijn wij verplicht u per mail te bevragen over uw ervaringen, dit gebeurt middels een anonieme enquête. Indien u hier niet aan mee wenst te doen kunt u dat op ieder moment aangeven.

Wetgeving

Naast de AVG wetgeving, houden wij ons ook aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). In de WGBO zijn de rechten en plichten van cliënten die behandeld worden vastgelegd. Indien u meer informatie wenst over de WGBO, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Daarnaast houden wij ons ook aan de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders).

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de fysiotherapeuten te waarborgen, zijn alle fysiotherapeuten ingeschreven in het BIG register en in het kwaliteitsregister Fysiotherapie bij de KNGF.